Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kernefortællingen for det nye museum

Kernefortællingen skabt ud fra input fra faglige medarbejdere fra museet, museumsbestyrelsen og de to styregrupper.

Internationalt oplevelsesfyrtårn i verdensklasse

Målet er at sætte det nye museumscenter på listen over internationale attraktioner i verdensklasse. Det nye museumscenter er tænkt som et projekt, der inkorporerer destinationsudvikling med fokus på kvalitativ arkitektur og en hel ny legende museumsformidling af historien med et oplevelsesøkonomisk afsæt. Vi ønsker, at Museumscenter Karensminde bliver et internationalt kulturelt oplevelsesfyrtårn, som kan lyse op i byen på heden i Jyllands midte.

Arkitektur som hyldest til den sidste perle i Morsbøl

Afsættet for områdets kulturhistorie starter med fortællingen om Midt- og Vestjyllands landbrug og engbøndernes særlige livsform og den landskabelige indpasning langs åen og engen, som grundlaget for deres eksistens. Det nye museumsbyggeri er en nyfortolkning og en hyldest til den sidste ud af syv enggårde, der engang udgjorde Morsbøl – en landsby etableret af engbønder langs åen. Det nye museum består af tre hvide bygninger med legende elementer, som bliver tungt forankret i det flade landskab i forlængelse af den sidste enggård og ”perle”, Karensminde.

Kulturhistorien oplevet gennem leg

De tre faglige ansvarsområder inden for nyere tids historie; landbrugs-, industri-, og turismehistorie samt museets besættelsessamling, danner basis for den kulturhistorie, der skal formidles i det nye museum. De stedbundne historiske kvaliteter kan være til at overse i Billund Kommune, men Billund er et af de få steder uden for hovedstaden, som har international brandværdi, der er historisk funderet. I Billund Kommune gennemsyrer leg, læring og kreativitet alt det vi gør, og vi mener også, at en legende tilgang for alle aldre er helt centralt for at tilgå kulturhistorien. Vi bygger videre på de forcer og værdier, der allerede eksisterer i Billund Kommune, ved at lade visionen om at være hjemsted for Børnenes Hovedstad afspejle sig i det nye museum igennem leg, læring og kreativitet som et dannende formidlingsgreb. Med dette mener vi; 1. Leg, læring og kreativitet koblet sammen med lokalhistorien, hvilket giver en helt ny og ikke tidligere set museumsformidling, og dermed oplevelse. 2. Denne særlige kobling tillægger et dannelsesaspekt, hvor gæsterne kan bruge lokalhistorien, som udgangspunkt for at tilegne sig morgendagens kompetencer til brug i både nutiden og fremtiden.

Anderledes oplevelsesprodukt til turister og lokale borgere

Det nye museum kan give nye dimensioner til turisternes kvalitetsoplevelse i hele regionen, ved at tilbyde et anderledes produkt i den eksisterende oplevelsespalet ved at kombinere den autentiske formidling af lokalhistorien med leg, læring og kreativitet. De lokale kræfter og kompetencer understøttes ved at prioritere plads til, at de frivillige og en bred vifte af nye brugergrupper kan udfolde sig i kreative værksteder, udstillinger og aktiviteter. Med de nye rammer til at skabe en stærk formidlings- og læringsdel, har det nye museum mulighed for at skabe et udbredt lokalt engagement og socialt entreprenørskab samtidig med, at den kommercielle del af kulturturismen udvikles i et samspil med museet. Herved sikres, at museet bevarer sin autenticitet og skriver sig ind i en mere lokalt forankret fremtid ved at styrke den lokale stolthed og forstærke den lokale identitet og fællesskaber.

Samspil mellem naturen, landskabet og mennesket gennem tiden

Landskabet og arkitekturen lægger op til at udvide museumsrummet.  Museumsoplevelsen er derfor ikke begrænset til at foregå indendørs, men leder museets gæster ud i naturen. I det udvidede museumsrum har vi mulighed for at formidle kulturhistorien og samspillet mellem natur, landskab og menneske gennem tiden fra landbrug til industrisamfund og op til nutidens fokus i dag på klima og løsninger. Transformeringen af viden om engvanding gennem aktiviteter båret af leg med vand, er et konkret eksempel på, hvordan det landskabelige potentiale kan udnyttes i flere niveauer; arkitekturen, naturen og formidlingen.