Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Besøg af Jørgen Glavinds oldebarn

Nu er Billund Kommunes Museers samling om Jørgen Glavind blevet endnu større.

Fornem donation fra Jørgen Glavinds oldebarn

Fredag d. 09. juni havde vi her på Billund Kommunes Museer besøg af Jørgen Glavinds oldebarn, Bente Glavind Hjorth. Bente donerede flere genstande til Billund Kommunes Museers samling, bl.a. Glavindslægtens slægtsbog, bøger, digitale fotos af Glavind selv og også af slægten, originale udklip, originale familiefotos, kopier af forskellige dokumenter vedrørende personlige forhold, fx Jørgen Glavinds navneændring fra 7. oktober 1918, hvor han fik slettet efternavnet ”Rasmussen”.

På dagen deltog også Glavind-interesseret Erik Steen Kristensen fra Varde, der har gået på Grindsted Gymnasium. Han havde to malerier med af Glavind fra egen samling, og var meget interesseret i at vide mere om maleren. Også en anden Glavind-interesseret, nemlig Ove Jensen, der er født i 1942 i Grindsted, deltog. Ove ejer ”Galleri TORVET”, hvor han viste sin store private Glavindsamling frem til stor glæde for Bente Hjorth Glavind, Erik Steen Kristensen og museets medarbejdere.

 

Jørgen Glavinds liv og levned

Jørgen Glavind blev født i 1861 nær Randers. Oprindeligt havde Glavind tænkt sig at arbejde i landbruget, men efter nogle år i erhvervet, ombestemte han sig. Den 1. maj 1888 – efter ni måneder som privatelev ved DSB – blev han antaget ved de Østsjællandske Jernbaner som ekspeditionselev og ansat den 15. juli 1888 som assistent ved Faxe Banen. Ni år senere blev han ansat som stationsforstander på Vandel Station, og efter 16 år i Vandel blev han stationsforstander i Grindsted den 1. maj 1914. Den 30. november 1916 stoppede han efter 28 år i jernbanevæsenet og blev derefter forvalter ved Grindsted Sygehus indtil 1936. I Grindsted boede han først og fremmest i Jernbanegade og her en del år i Jernbanegade 9, hvor han blandt andet har koloreret vægge. I 1951 – efter konens død – flyttede han til Frederiksberg, hvor han boede hos sin datter. Han døde i en alder af 94 år den 16. oktober 1954 på Frederiksberg Hospital.


En uvurderlig kulturskat

Jørgen Glavinds malerglæde var størst i de barske hedeegne i det syd- og vestjyske landskab. Han holdt meget af krogede træer og buske i hedelandskabet, men oldtidshøjene, bøndernes hedepleje, de faldefærdige hedegårde blev heller ikke glemt. Portrætter af mennesker og dyr på engene malede han aldrig – det var naturen, der var hans inspirationskilde. Dog blev den moderne tid med telefonpæle, rygende skorstene og moderne veje inkorporeret i billederne.

Her på egnen erhvervede Glavind sig et stykke hede, hvor Vesterhedevej munder ud i Tingvejen, der hvor den gamle spejderhytte Pinarpok lå. I folkemunde hed loddet ikke andet end Glavinds Hede. Utallige malerier blev malet på denne plet.

Der findes ikke en fuldstændig oversigt over Glavinds malerier, men man skønner tallet til at være omkring 2000 malerier. Trods en stor mængde malerier blev Glavind aldrig nogen holden mand, og det er selv om, der hænger mange af hans billeder rundt omkring i hjemmene på Grindstedegnen den dag i dag.

 

Unik tidsdokumentation

Jørgen Glavinds malerier er en unik tidsdokumentation af det Ribe Amt, som de første pionerer og opdyrkere mødte omkring år 1850. Billund Kommunes Museer er derfor utrolig glade for afleveringen af de forskellige genstande vedrørende Jørgen Glavinds liv, og vi takker mange gange.

 


Erik Steen Kristensen, Carsten Sander Christensen (registrator ved Billund Kommunes Museer), Bente Glavind Hjorth, Ove Jensen
Erik Steen Kristensen, Carsten Sander Christensen (registrator ved Billund Kommunes Museer), Bente Glavind Hjorth, Ove Jensen