Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Spændende fremtid for Billund Kommunes Museer

Fremtiden tegner lys for Billund Kommunes Museer, der i starten af denne måned høstede stor ros fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Efter at Slots- og Kulturstyrelsen i 2015 foretog en kvalitetsvurdering af Billund Kommunes Museer, hvor man gav museet en karakter på ”ikke tilfredsstillende”, har museet arbejdet målrettet på at højne det faglige niveau og skabe et mere professionelt grundlag for museet og dets fremtid.

Blåstempling og stor ros

Efter et opfølgningsmøde på kvalitetsvurderingen med Slots- og Kulturstyrelsen i oktober 2017 tegner der sig nu en lys og spændende fremtid for Billund Kommunes Museer. Museet høstede stor ros for arbejdet med aktiviteterne inden for forskning, formidling, bevaring, indsamling og registrering. Slots- og Kulturstyrelsen pointerede bl.a., at det faglige niveau er blevet markant højnet, og at vores arbejdsindsats har været meget imponerende. Der blev især udtrykt begejstring for museets nye arbejdsgrundlag, der visionært sætter rammerne for det fremtidige arbejde med udviklingen af Museumscenter Karensminde. Det blev derfor besluttet, at processen omkring kvalitetsvurderingen afsluttes, således museet nu kan koncentrere sig om de mange spændende planer for fremtiden. Ole Bisbjerg, leder af biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune, siger:

”Jeg er meget glad for, at vi nu kan se fremad og fokusere kræfterne på at skabe et spændende og tidssvarende museumstilbud til kommunens borgere og besøgende turister. Med det nye Museumscenter Karensminde får vi mulighed for at samle museets administration, samlinger og aktiviteter under ét tag. Det giver os bl.a. mulighed for at udfolde vores kulturhistorie på en ny, kreativ og innovativ måde i samspil mellem områdets lokalhistorie og særegne natur”

I efteråret 2017 indledes arbejdet med at udvikle det faglige indhold og de arkitektoniske rammer for det nye Museumscenter Karensminde. Borgerne og museets mange samarbejdspartnere vil blive inddraget i udviklingen af det nye Museumscenter Karensminde, således at vi opnår det bedst mulige resultat. Åbningsdatoen for det nye museum er endnu ikke fastsat.

 

Billede

Fra venstre:

Ole Bisbjerg, leder af biblioteker, borgerservice og museer i Billund Kommune,

Anna Louise Siggaard, museumsinspektør, Billund Kommunes Museer

Harry Hansen, Formand for bestyrelsen, Billund Kommunes Museer

Mai Kofoed Lauritsen, projektkoordinator og fundraiser, Billund Kommunes Museer

Kurt Nørgaard, Formand for bestyrelsen, Besættelsessamling Grindsteds Venner

Elna Sørensen, Formand for bestyrelsen, Karensmindes Venner


De nærmeste samarbejdspartnere omkring Museumscenter Karensminde
De nærmeste samarbejdspartnere omkring Museumscenter Karensminde