Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Gymnasieelever indtager Karensminde for at komme med ideer til det nye museum

Grindsted Gymnasiums 1.G linje er medudviklere i udviklingen af Billund Kommunes nye museum, når de i deres emneuge skal arbejde med forskellige temaer omhandlende det nye museum.

I hele uge 46 samles alle klasser fra Grindsted Gymnasiums 1.G linje til at komme med ideer til udviklingen af Billund Kommunes nye store museumscenter.
I fagene dansk og samfundsfag skal hele 108 elever arbejde på tværs med fire temaer:

1) Hvordan kommunikerer man et museum, der ikke er skabt endnu?

2) Hvordan forholder vi os til lokalhistorisk interesse, herunder den store besættelsessamling?

3) Hvordan forholder vi os til og formidler fortællingen om Grindstedværket?

4) Hvad skal museet tilbyde forskellige brugergrupper?


Billund Kommunes Museer medarbejdere og Grindsted Gymnasiums lærere har i et samskabelsesprojekt dannet hele undervisningsforløbet. Initiativet kom fra gymansiets side, da der opstod et ønske om, at arbejde med lokalhistorisk materiale. Derfor tog gymnasiet kontakt til museet. Her så både projektlederen for det nye museumscenter, Mai Kofoed Lauritsen, og museumsinspektør, Anna Louise Siggaard, stort potentiale i at bruge elevernes viden og kompetencer til at være medudviklere af strategier, tanker og ideer alt sammen omhandlende de problemstillinger og arbejdsområder, som i forvejen skulle bearbejdes i nye museumsprojekt. Der hviler altså et stort ansvar på elevernes skuldre, når de sammen i 27 grupper skal komme med bud på løsninger af de fire problemstillinger. For buddene og produkterne, som de skaber, vil blive brugt som vigtig viden ind i projektet.


”For museet er det vigtigt at få de unges indgangsvinkel og syn på vores allesammens nye museum. Vi tror på, at de kan bidrage med en anderledes og særlig tilgang, som vi får brug for, men selv har svært ved at udvikle. Samtidig er det spændende at arbejde sammen med fagene dansk og samfundsfag og ikke det traditionelle historiefag” udtaler museumsinspektør Anna Louise Siggaard.

Det nye museumscenter som udgangspunkt

Det er med udgangspunkt i det nye museumsprojekt, at eleverne skal arbejde med digital mediestrategi. De vil derfor på baggrund af oplæg og materiale fra museet skulle udvikle deres produkter.


”Det er ikke første gang, vi inddrager lokale kræfter i at udvikle det nye museum. Vi har haft flere børnegrupper med i udviklingen før, men det er første gang vi inddrager de unge, og det er første gang, vi inddrager så stor en gruppe som nu. Jeg glæder mig meget til at få ny og brugbar viden til projektet. Eleverne kan helt sikkert bidrage med noget unikt, men også med noget nødvendigt og vigtigt viden”, siger projektleder Mai Kofoed Lauritsen.

For Grindsted Gymnasium er det vigtigt at sætte fokus på områder, hvor eleverne kan arbejde direkte med koblingen af teori og lokale emner. Det er lærerne, der står for at inkorporere pensum i forløbet, og herunder teorier fra samfundsfag og dansk. Imens står museets for den museale kontekst, der rummer museets faglige ansvarsområder, landbrugshistorie, industrihistorie, turismehistorie, museets samling (herunder den store besættelsessamling) dannelsesaspekter i en samfundskontekst, turismestrategier, destinationsudvikling, arbejdet med museumslovens femsøjler; forskning, formidling, indsamling, registrering og bevaring og meget mere. Eleverne bliver altså præsenteret for museets arbejde bag kulisserne og ikke for færdigeudviklede aktiviteter, indsatser og strategier.

Forløbets tidsplan

Eleverne møder mandag morgen på Museumscenter Karensminde, hvor de får to faglige oplæg fra museets medarbejdere og bliver præsenteret for nogle af ovenstående tanker. Herefter skal eleverne arbejde gruppevis, og efterhånden danne udkast til løsningsforslag, og begynde at forberede aftaler og undersøgelsesmetoder.

Tirsdag møder eleverne på Grindsted Gymnasium, hvor de får en fagfaglig introduktion til emnerne og påbegynder eventuelle interviewmetoder. Eleverne overnatter på gymnasiet til onsdag, hvor de skal i gang med analysearbejdet af de valgte løsningsmodeller og påbegynde udarbejdelsen af et produkt.

Torsdag møder de igen på Museumscenter Karensminde, hvor museets medarbejdere vil fungere som hjælpende facilitatorer i udfærdigelse af deres produkt.

Fredag skal produkterne bedømmes af et panel, og alle 27 grupper gennemgår en vurdering, hvorfra der til sidst kåres en vinder-gruppe for det bedst gennemtænkte produkt. Panelet består af Grindsted Gymnasiums rektor, to museumsinspektører, projektlederen for det nye museumscenter og formanden for museets bestyrelse.
Forløbet med Grindsted Gymnasium er et pilotprojekt, hvor vi sammen som gymnasium og museum tester og afprøver både forskellige temaer og former.

Begge institutioner indgår i et samarbejde i gennem foreningen Intrface, der handler om at bringe museer og gymnasiale uddannelser sammen i et samarbejde omkring læring og vidensdeling. Hvis temaugen går godt, og der kommer positive tilbagemeldinger fra begge institutioner og også fra eleverne, er det meningen, at forløbet skal køres hvert år med måske skiftende emner.

 

Herunder ses en video, der forklarer, hvorfor det er vigtigt at inddrage de unge i projektet.