Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Barren sat højt for udvidelsen af Karensminde

Det var et enigt byråd, der besluttede at arbejde videre med koncepterne for scenarie 3. Scenariet indeholder tre museumsbygninger, hvor der er plads til museets fire tematikker: Nyere tids landbrugshistorie, industrihistorie, turisme og den omfattende besættelsessamling kan komme frem i lyset. Dermed har det nye museumscenter mulighed for at blive et nyt oplevelsesfyrtårn.

På byrådsmøde den 28. juni 2018 godkendte Byrådet en principbeslutning om at arbejde videre med scenarie 3, som er den mest ambitiøse af tre mulige scenariebeskrivelser, der blev præsenteret byrådet i forhold til det ny museumsbyggeri- og udstilling. Samtidig blev en projektorganisering i form af en politisk styregruppe godkendt med repræsentanter fra Venstre, Konservativ, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.