Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Museumssalon i Billund Lufthavn

Den første museumssalon ud af flere lanceres d. 28. oktober i Billund Lufthavn og sætter fokus på fremtidens kulturturisme. Vi søger input til, hvordan fremtidens museum i Billund Kommune kan blive værdiskabende for institutioner og organisationer, og styrke turismen i område Sammen med vores samarbejdspartnere Billund Lufthavn og Destination Trekantområdet inviterer vi til vores første museumssalon, der handler om Kulturturisme.

For at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden er det vigtigt, at fremstå som et attraktiv bosætningssted, der imødekommer privatlivets behov, herunder et rigt og differentieret kulturliv. Særligt de med en højere uddannelse stiller større krav til kulturoplevelser, fordi de har uddannet sig i de større byer med et stort kulturtilbud. Desuden kan et godt kultur- og fritidsliv styrke den kollektive identitet og få dem til at indgå i et fællesskab. Med et stort antal internationale borgere er det særligt vigtigt, at disse finder et socialt fællesskab for at fastholde dem her. Fremtidens museum har mulighed for netop at udvide paletten af oplevelser i området.

Hvad er Museumssaloner?

Museumssaloner er en overraskende event- og dialogform, der bygger bro mellem mennesker, afvikles på relevante lokationer og stiller skarpt på skiftende højaktuelle emner.

Museumssalonerne skal skabe input til udviklingen af fremtidens museum. I efteråret 2021 lancerer og planlægger vi tre museumssaloner med erhvervspartnere, ildsjæle og borgere.

De tre museumssaloner i 2021 bliver de første i en række saloner fremover, og de vil danne vigtige, langsigtede og gensidig forpligtende samarbejder ved blandt andet at skabe strategiske erhvervspartnerskaber i forhold til projektets indholdsdele, lokal forankring, relationer og engagement blandt erhverv og borgere, der gennem en museumsbevægelse er med til at fremtidssikre fremtidens museum.

Der er tale om bæredygtige fællesskaber mellem borgere på tværs af kommunen og museum, som bliver forstærket gennem kulturhistorien. Med fremtidens museum skabes et nyt turismetilbud i kommunen, der understøtter et længerevarende ophold og bidrager til større oplevelsespalet (reason to go, reason to stay) med afledt kommerciel vækst og udvikling.