Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye udstillinger på Karensminde

Mere om de nye udstillinger senere

Hen over sommeren og frem kan man opleve nye udstillinger på Museumsgården Karensminde i høkeren, vognporten og laden.

Høkeren

Museet sætter i høkeren fokus på Karensminde særlige og samlede historie, og dennes position som enggård, fæstegård og sognefogedgård. Samtidig gennemgår vi Karensmindes fire faser, der smukt tager os igennem tiden med engbønderne, hedebønderne, et mere traditionelt moderne landbrug, for til sidst at blive museumsgård.

Vognporten

I vognporten udstilles vogne og store fotografier, der fortæller andelsbevægelsens historie. Andelsbevægelsen var markant og synlig i Billund Kommune, og overalt skød der mejerier, slagterier og endda fabrikker op, som var startet af andelsbevægelsen. Museet vil med denne historie samtidig undersøge overgangen mellem landbruget og industrien, og hvorledes disse to perioder blandt andet blev forbundet af andelsbevægelsen.

Laden

Fra 1. juli præsenterer museet en udstilling om, Det nye Museum, Karensminde, der har fokus på bosætning.

Fra 1. august kan man i laden opleve det særlige forhold mellem mennesket og naturen i Billund Kommune. Mennesket og dennes påvirkning på og brug af naturen er vores historie, og det er Danmarks historie. Gennem dette møde, udvikler vi os til landbrugsnation, derefter til en industrination og videre frem til nu, hvor vi har stort fokus på turisme og rekreation. I udstillingen kan man derfor både opleve, hvorledes naturen har haft indvirkning på mennesket og omvendt, men også hvorledes vores historie uløseligt hænger sammen hermed gennem tidernes skiften og også strømninger og holdningers skiften.