Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Genstande fra besættelsen

På tur ud til CF-gården for at afkode genstande.

Adoptivklassen var på besøg ude på museets afdeling på CF-gården i Grindsted, hvor en del af museets besættelsessamling er opbevaret. Klassen havde besættelsen som tema, og ville derfor gerne nærmere ind på tiden, der var meget anderledes end i dag. De skulle skrive opgave, og ville gerne have forskellige indsigter i, hvorledes et museum arbejder med besættelsen. En del af vores arbejde består i at håndtere genstande, studere dem, afkode dem, og vurdere deres bevaringsværdi for kulturhistorien i Billund Kommunen. Dette arbejde fik eleverne et helt særligt indblik i, og de brugte forskellige teknikker til selv at undersøge en række genstande, der matchede deres forskellige opgaver. Under kyndig vejledning af to af museets inspektører blev de guidet igennem en museal praksis samtidig med de blev klogere på en spændende og relevant periode i Danmarkshistorien.