Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kildekritik og illegale blade.

Arbejd med kildekritiske øvelser gennem illegale blade fra besættelsen i Grindsted

Kildekritik er ikke kun vigtigt i skolesammenhæng, men i den grad også vigtigt i andre aspekter af livet. Især i denne digitale tid, hvor informationer kommer mange steder fra og fra mange forskellige kilder. Derfor tilbyder vi her, at undervisere kan downloade forskellige illegale blade fra besættelsen, herunder udgaver af det lokale blad GrindstedPosten. Endvidere har Billund Kommunes Museer udformet et ark med seks kritiske spørgsmål, der på en let og overskuelig griber arbejdet med kildekritik an.

Illegale blade

Modstanden i Danmark startede med den illegale presse i 1941. De illegale blade gjorde op med censuren, der prægede pressen under besættelsen. Bladene tilskyndede blandt andet modstand mod værnemagten, retfærdiggjorde stikkerdrab og fortalte historier om, hvad der foregik udenfor landets grænser, hvilket tyskerne netop forsøgte at skjule. Alt det, der kunne skade den tyske værnemagt, blev fortalt og opildnet til i bladene.

De mange illegale blade skulle ikke blot trykkes men også omdeles. Bladene blev typisk sendt med tog, transporteret i barnevogne eller på cykler frem til hemmelige centraler, der sørgede for, at bladene blev omdelt til det lokale netværk. Nogle sendte store børn ud med blade, som blev lagt i postkasser og brevsprækker. Det var ulovligt at skrive, producere og distribuere illegale blade, men det var ikke ulovligt at være i besiddelse af et blad. Overtrådte man loven, kunne man få bøder eller kortvarige fængselsstraffe.

Udskoling eller Gymnasiale uddannelse

Vi anbefaler, at denne opgave bruges af elever fra udskolingen eller fra gymnasiale uddannelser grundet læsestof, indholdets karakter og elevernes forståelsesramme.

Her kan du finde illegale blad som pdf-filer

Seks kritiske spørgsmål til kildekritik