Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Min by i udvikling - skoletjenesteforløb

Skoletjenesteforløbet Min by i udvikling retter sig mod elever i udskolingen og kan egne sig fortrinligt i forbindelse med fagene dansk, historie, samfundsfag og billedkunst.

Detaljer om Min by i udvikling

Forløbet Min by i udvikling sætter fokus på elevernes samtid og lokale tilhørsforhold. Vi ønsker at få eleverne til at reflektere over deres eget lokalområde og deres tilknytning dertil. Eleverne skaber en museumsinstallation, som udtrykker deres refleksioner og betragtninger. Ved forløbets afslutning bliver installationen udstillet i museets udstillingsbygning, og forældre inviteres til udstillingsåbning. Museet stiller råmaterialet til rådighed i form af 35x35x35 og 35x35x70 kuber, som eleverne fylder med lige netop det, som for dem kendetegner den by de bor i.

Intro (varighed 2 lektioner): Eleverne kommer på besøg i udstillingsbygningen, hvor de mødes med den vært, som kommer til at følge dem i forløbet. Eleverne får en rundvisning i SPOR af besættelsen, de bliver introduceret til udstillingsideen og det diskuteres, hvordan eleverne vil gribe opgaven an. Der indgås aftaler om efterfølgende møder og datoer – herunder dato for udstillingsåbning.

Proces: Den kreative proces foregår hjemme på skolen, hvor læreren hjælper eleverne med at forme udstillingen. Til hver kube skal udarbejdes et lille kort med en beskrivelse af, hvad udstillingen viser og hvem der har lavet den. Læreren skriver en kort introducerende tekst om udstillingen, som sendes til museet. Museet sørger for opsætning og print af denne tekst. Læreren sørger også for, at der bliver sendt invitationer ud til elevernes forældre ang. udstillingsåbningen.

Opstilling (Varighed 1 lektion)

Læreren og evt. elever kommer ud til udstillingsbygningen, og lægger genstandene i kuberne, sætter skilte op m.m.

Udstillingsåbning og afslutning (Varighed 2 lektioner)

Museet gør klar til udstillingsåbning i Udstillingsbygningen, der bliver serveret lidt lækkert, værten og læreren holder åbningstale og en på forhånd udvalgt elev klipper det røde bånd over, og erklærer udstillingen for åben.

Målgruppe

Mellemtrin/udskoling

Fag 

Dansk, billedkunst, historie, samfundsfag

Læringsmål

  •        Eleven ved, hvad det vil sige at skabe en museumsudstilling
  •        Eleven kan reflektere over sin nutid og perspektivere til fortid og fremtid
  •        Eleven kan reflektere over sine levevilkår og perspektivere til andres
  •        Eleven kan udtrykke og formidle sine refleksioner på en kreativ måde

Varighed

Der er afsat fem lektioner til direkte samarbejde mellem elever/lærer og museumsværten. Varigheden af den kreative proces aftales individuelt.

Pris: Gratis for skoler i Billund Kommune. 3.500kr for skoler udenfor kommunen.