Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Besættelsessamlingen

Historien bag den store samling

For 40 år siden indsamlede lærer Alex Wraae ved Vestre Skole i Grindsted en række genstande fra besættelsestiden på loftet på Grand Hotel. Her fandt han blandt andet bemalede skabslåger, aviser, en gammel varmeradiator og adskillige breve. Det var begyndelsen på besættelsessamlingen, der er i dag af en landets tre største samlinger. Samlingen var privatejet og opbygget af frivillige i flere år, indtil Billund Kommune overtog samlingen i 1983, og senere overdrog den til Billund Kommunes Museer.

Samlingen i museet

Samlingerne i et museum danner både basis og rammerne for et museums virke. Det er ud fra samlingerne alting går. Den er grundlaget for vores fælles historie, fælles identitet, og fællesophav. Samlingen skaber værdi for samfundet ved at fortælle den lokale historie med perspektiver ind i den nationale og internationale historie. Genstandene i samlingen gør denne fortælling nærværende og autentisk, og skaber fundamentet for museets forskning og formidling.
Besættelsessamlingen er en meget omfattende samling af genstande, hvor flere temaer, som fx hverdagslivet med rationering og mørklægning, jernbanens bringe af tyske flygtninge, modstandsbevægelsen med modige lokale sjæle og mange flere spændende fortællinger. Besættelsestemaet har samtidigt flere overlap og brydningsflader med de øvrige formidlingsområder, som Billund Kommunes Museer fokuserer på, og der ligger adskillige potentialer i fortællingen om besættelsens indvirkning på landbruget, industrien og turismen både før, under og efter.

Interessen for at studere, fortolke og blive klogere på besættelsestiden synes i dag helt usvækket. Initiativet skal ses som en bestræbelse på at skabe et spændende formidlingstilbud ud fra en spændende samling, som kommunes borgere har et stort ønske om at opleve. Vi har brug for historien for at kunne forstå vores egen tid. Man kan derfor bruge besættelsen til at spørge sig selv: Hvad ville jeg have gjort, og hvad kan jeg lære af den i dag. Vi vil med udstillingen engagere borgerne i deres egen historie gennem kreativitet, opfindsomhed og kvalitet. 


Besættelsessamlingen
Forskellige genstande fra samlingen